Det Danske Pasteur-selskab

Af Selskabets midler vil for året 2022 blive uddelt ét eller flere legater til hjælp for danske forskere på videnskabens og erhvervslivets område inden for mikrobiologi, immunologi og de dertil knyttede videnskaber. Støtten ydes fortrinsvis til studieophold i udlandet; herunder specielt ved Institut Pasteur eller ledende institutter i udlandet. 

Ansøgningen må indeholde oplysninger om curriculum vitae, formål med rejsen, eventuelt anbefalinger og invitationer, samt hvor og hvorledes legatet tænkes anvendt.

Ved uddeling prioriteres 

  1. Ansøgningens projektplan 
  2. Et realistisk budget
  3. Redegørelse for hidtidig forskningsaktivitet – herunder publikationer i peer reviewede tidsskrifter. 

Formalia 

  • Ansøgningen kan skrives på dansk eller engelsk. 
  • Den uddelte sum varierer fra år til år og afhænger af selskabets investeringer.
  • Ansøgningen indsendes til info@dmselskab.dk som en samlet pdf-fil.
  • Ansøgninger modtages senest den 1. oktober 2022
  • Ansøgere kan forvente svar i november 2022


Selskabet står åbent for tilmelding af nye medlemmer, som ønsker at støtte aktive forskere.
Eventuelt interesserede kan henvende sig på info@dmselskab.dk.

 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Det Danske Pasteur-Selskab