Dansk Bioteknologisk Forum donerer 50.000 kr. til DMS

Bioteknologi og mikrobiologi hænger uløseligt sammen. Der findes flere beskrivelser af, hvad bioteknologi er og en klassisk definition lyder: Bioteknologi er anvendelsen af naturvidenskabelig metode og teknologi på levende organismer samt dele, produkter og modeller heraf til at ændre levende eller ikke-levende materialer til produktion af viden, varer og tjenester.

Danmark har været et foregangsland når det gælder udvikling og industriel fremstilling af mikrobielle produkter, hvilket har haft stor betydning for det faglige og videnskabelige miljø samt videreudviklingen af den moderne bioteknologi.

Dansk Bioteknologisk Forum var især aktiv i perioden 1992 til 2008, hvor vi bl.a. arrangerede European Conference on Biotechnology 12 (ECB12) i 2005. I 2010 dannede vi Dansk Bioteknologisk Selskab sammen med IDA. Igennem årene havde vi et tæt samarbejde med Biokemisk Forening om at arrangere en årlig konference, som fandt sted på Munkebjerg ved Vejle.

DBF har i hele sit virke haft til formål at være netværksskabende indenfor bioteknologi i Danmark og fungere som brobygger imellem universiteter, forskningsinstitutioner og virksomheder. Det lykkedes os at genere et mindre overskud, som vi synes skal bruges på biotek-relaterede aktiviteter, der tilgodeser denne oprindelige hensigt.

Vi synes DMS arrangerer spændende møder med fokus på et højt fagligt indhold og på netværk. Derfor er det en fornøjelse for os at støtte selskabets aktiviteter. 

Jens Gram, Anders Vagnø Pedersen og Lars Haastrup Pedersen