Samarbejde med Dansk Magisterforening

Danmarks Mikrobiologiske Selskab har indgået et samarbejde med Dansk Magisterforening. Samarbejdet er både administrativt og fagligt.

Det administrative samarbejde med Dansk Magisterforening blev etableret i 2010 og vedrører blandt andet administration af medlemskartotek og planlæsning af DMS´ årlige symposium.

I foråret 2012 etablerede Dansk Magisterforening et fagligt forum, hvor DMS deltager sammen med en række forskellige faglige foreninger.  

Med samarbejdet med Dansk Magisterforening vil DMS i fremtiden kunne tilbyde foreningens medlemmer flere arrangementer. Arrangementerne kan specifikt vedrøre mikrobiologi eller være tværfaglige arrangementer, som kan være grundlæggende relevante/spændende indenfor forskellige faglige discipliner. Deltagelse i disse arrangementer forudsætter ikke, at man er medlem af DM.