Medlemskategorier

Der findes tre typer medlemskab:

Ordinærmedlemskab: Alle kan indmelde sig i DMS som ordinært medlem. Det ordinære medlemskab koster 250 kr om året.

Studiemedlemskab: Bachelor og kandidatstuderende kan gratis indmelde sig i DMS. Læs mere om studiemedlemskab!

Pensionistmedlemskab: Når et DMS medlem går på pension, kan medlemmet søge om at fortsætte medlemskabet kontingentfrit. Ansøgningen sendes til DMS bestyrelse.