Ændring i medlemsoplysninger

Når man som medlem skifter e-mail adresse, arbejdsplads eller studie bedes man sende en mail til info@dmselskab.dk med information om de relevante ændringer. På denne måde sikrer man, at man også i fremtiden vil modtage nyheds-mails fra DMS.